• Bevisbaar Oppervlak: 0.95Ha
  • Bevisbare oeverlengte: Ongeveer 433 meter
  • Vissoorten: Alle in Nederland voorkomende soorten, zeer goede populatie karper .

Leden van N.H.V. De Voorn hebben toegang tot op de kaart gemarkeerd gedeelte.
  • De Wijnacker is bereikbaar via de Persingsestraat en het werkpad parallel aan de Ooijsebandijk. Auto’s dient u zover mogelijk links van het werk-pad te plaatsen dit i.v.m. landbouwmachines die ongehinderd op het landbouw-pad moeten kunnen rijden. Er is een overstap gemaakt links van het toegangshek van de wei.
Regelgeving
  • De Wijnacker is alleen voor leden van 55 jaar en ouder.
  • Hulp is toegestaan maar mag zelf geen vishengels plaatsen, dus twee hengels per 55 plus lid.
  • Maak gebruik van de toegangswegen ga niet door de weilanden want hier hebben wij geen looprecht.
  • Verboden is het om de auto’s te parkeren zodat anderen er last van hebben en houdt toegangswegen open voor derden.
  • Nachtvissen is niet toegestaan.
  • Overige regels van onze vereniging zijn van kracht hier te lezen.