• Bevisbaar Oppervlak: 490Ha
 • Bevisbare oeverlengte: Ongeveer 26,7 Km
 • Vissoorten: Alle in Nederland voorkomende soorten, zeer goede populatie witvissoorten en roofvissoorten 

Leden van N.H.V. De Voorn hebben toegang tot aan de staat toebehorende gronden op de volgende plaatsen.
 • Vanaf de steenfabriek Staartjeswaard Gemeente Beuningen tot aan de imonding van het Maas & Waalkanaal.
 • Vanaf havenweg Nijmegen (zichtlijn hekwerk slachthuis) tot aan de inrit steenfabriek Erlecom.
 • De overzijde vanaf camping Grote Altena te Oosterhout tot aan de Sprokkelenburg lent (Wijnfort).
 • In de gemeente Nijmegen alleen die visplaatsen die bereikbaar zijn vanaf de openbare weg, dit is dus de Waalkade en de vluchthaven bij de Waalbrug met uitzondering van de aanleg steigers Vanaf de Waalkade is het verboden te vissen.
Regelgeving
 • Maak gebruik van de toegangswegen of paden naar de rivier, ga niet door de weilanden want hier hebben wij geen looprecht.
 • Verboden is het om de auto’s te parkeren zodat anderen er last van hebben en houdt toegangswegen open voor derden.
 • Nachtvissen is toegestaan volgens de visserijwet.
 • Het is verboden te vissen in de Waalhaven te Nijmegen ook vanuit boot of bellyboot.
 • Waalstranden waar een bord is geplaats waar op staat vermeld geen toegang tussen 22.30 en 06.00 vallen onder artikel 461 Wetboek van Strafrecht, dit betekend geen toegang voor onbevoegden. Met een geldige Vispas van N.H.V. De Voorn ben je dus bevoegd om tussen deze tijden te vissen op deze waalstranden.
 • Overige regels van onze vereniging zijn van kracht hier te lezen.