N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Algemene ledenvergadering / nieuw bestuur N.H.V De Voorn (POLL)

Evenals vorig jaar is het niet mogelijk om ook dit jaar een algemene ledenvergadering te houden in mei i.v.m. de corona pandemie en de daaromtrent genomen maatregelen. Wellicht is er later in het jaar wel de mogelijkheid om deze algemenen leden vergadering te houden mochten zich de maatregelen versoepelen. Lees verder

Vijver Kronenburgerpark in Nijmegen krijgt schoonmaakbeurt

Schoonmaak van de vijver in het Kronerburgerpark in Nijmegen onder begeleiding van gemeente Nijmegen. Vrijwilligers van N.H.V. de Voorn hebben geholpen met het verplaatsen van de vissen

Gezocht: verenigingscontroleurs

Controle op visdocumenten is een belangrijke taak binnen onze vereniging. Het doel van regelgeving is om ervoor te zorgen dat we met zijn allen kunnen genieten van onze hobby en dit ook in de toekomst kunnen blijven doen. Als controleur ben je vooral bezig met het informeren van sportvissers aan de waterkant over de VISpas en de geldende (aangepaste) regels van onze vereniging. Daarnaast behoort het signaleren van mogelijke problemen en misstanden langs de waterkant tot het takenpakket van controleurs. Belangrijk werk dus!

Als je interesse hebt om voor onze vereniging deze taak op je te nemen dan kunnen wij je een gratis jaarvergunning (met VISpas) en een eventuele reiskostenvergoeding aanbieden.

Ben je minimaal 21 jaar en wil je samen met andere vrijwilligers een steentje bijdragen aan onze vereniging, stuur dan een mailtje met je gegevens naar:  voorzitter@nhvdevoorn.nl

Groet, het bestuur van N.H.V. de Voorn

Update Corona 22 januari: avondklok

Sportvisserij Nederland: update corona 22-januari avondklok

 

Bestuurswisseling N.H.V De Voorn

Rob Delgijer

Robbert Huilmand

Beste hengelsportvrienden,

Na heel veel jaren vol passie de hengelsportvereniging geleid te hebben vond het huidige bestuur dat het tijd was om het stokje over te dragen. Ik, Rob Delgijer heb het stokje als Interim voorzitter aangepakt en ga samen met Robert Huilmand de uitdaging aan om te proberen van N.H.V. De Voorn weer een bruisende, actieve vereniging te maken.
Een vereniging waarvan de leden beslissen over de gang van zaken en het bestuur slechts het uitvoerend orgaan is. Dat betekent onder andere dat als er leden zich geroepen voelen om samen met ons deze kar te willen gaan trekken zij van harte welkom zijn.
Het is aan jullie als leden om ergens medio mei de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuur te kiezen op de algemene ledenvergadering. Mogelijk vindt deze verkiezing online plaats als de Corona maatregelen nog van kracht zijn.

Er is veel werk aan de winkel en er zullen best wel wat veranderingen gaan plaatsvinden en alles heeft zijn tijd nodig om het goed te laten functioneren. Via deze site houden we jullie op de hoogte over de gang van zaken.

Een gezond 2021 met veel mooie vismomenten gewenst namens zowel het oude als nieuwe bestuur.

Informatie Wedestrijden 2020 gaan niet door!

Beste leden,

De wedstrijden die dit jaar gepland staan zoals o.a Kronenburgerpark voor volwassenen gaan niet door!

Het bestuur

Informatie Wedestrijden 2020


Beste leden,

De wedstrijden die dit jaar gepland staan zoals o.a Kronenburgerpark voor volwassenen weten we niet of die door gaan i.v.m corona crisis. We houden u op de hoogte!

Het bestuur

Algemene Ledenvergadering van 2020 AFGELAST!

Beste leden,

In vervolg op de richtlijnen van de overheid en aanverwante zaken omtrent het corona-virus hebben we besloten de Algemene Leden Vergadering dit jaar niet door te lasten gaan.

Het bestuur

Henk Schiphorst uit Nijmegen winnaar viswedstrijd Kronenburgerpark Nijmegen 2019

Alweer voor de 56e keer organiseerde de Nijmeegse Hengelsport Vereniging de Voorn een Koning- en Koninginnewedstrijd voor 60plussers in het Kronenburgerpark te Nijmegen.

Dit jaar waren er 20 vissers die tussen 09.00 en 11.30 uur probeerde om de meeste pontjes binnen te halen.
Het was zoals vanouds weer een gezellige en zonnige dag met veel belangstelling van vrienden, familie en bekenden.

De muzikale omlijsting werd zoals altijd weer door de Kwakbergband uit Nijmegen verzorgd. Lees verder

Viswedstrijd Kronenburgerpark Nijmegen 2019

 

Dit jaar zal de Koningswedstrijd gehouden worden voor de veteranen
(60+) en dames in het Kronenburgerpark en wel op 14 juli 2019.
Aanvang wedstrijd 10.00 uur – einde 12.00 uur. Verzamelen om 9.00
uur op de brug in het park. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 te voldoen
aan het water. Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden op een
plaats die nog niet bekend is.
Meldt u wel aan AUB bij Win. Jacobs (0611008851 / secretariaat@nhvdevoorn.nl)