- Voor de jeugd tussen de 8 en 14 jaar zomerVISkaravaan een eendaags JeugdVISevent.