N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Bestuur

Secretariaat/Postadres

NHV de Voorn
Postbus 40145
6504 AC Nijmegen

Giro: NL02INGB0000903054


Win Jacobs
Tel: 024-3440666 na 18.00 uur
Mobiel: 0611008851

E-mail: secretariaat@nhvdevoorn.nl


Voorzitter

E-mail: voorzitter@nhvdevoorn.nl


Penningmeester

Cees Langenhuijzen
Tel: 024-3785096 na 18.00 uur


Activiteiten – wedstrijden – senioren

Win Jacobs
Tel: 024-3440666 na 18.00 uur
Mobiel: 0611008851
E-mail: secretariaat@nhvdevoorn.nl


Website beheerder

Marco Schrievers
E-mail: webmaster@nhvdevoorn.nl


Werk en onderhoud

Kees Kroon
Mobiel: 0610339572


Multimedia en Jeugd

Marcel Vink
Mobiel: 0651042124


Zijn er vragen aan mensen van het bestuur u mag altijd bellen en wel graag na 18.00 uur.