N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Viswateren

Waal (waternummer 1)

Omschrijving: Men mag de aan de staat toebehorende gronden betreden.
1- Van de steenfabriek Staartjeswaard Gemeente Beuningen tot aan de inmonding van het Maas & Waalkanaal.
2-Vanaf havenweg Nijmegen (zichtlijn hekwerk slachthuis) tot aan de inrit steenfabriek Erlecom
(zie Tekening boven of in het boekje).

viskaart

3- De overzijde vanaf camping Grote Altena te Oosterhout tot aan de Sprokkelenburg lent (Wijnfort).

4- In de gemeente Nijmegen alleen die visplaatsen die bereikbaar zijn vanaf de openbare weg, dit is dus de Waalkade en de vluchthaven bij de Waalbrug met uitzondering van de aanleg steigers. Maak gebruik van de toegangswegen of paden naar de rivier, ga niet door de weilanden want hier hebben wij geen looprecht.
Vanaf de in monding van het Maas & Waalkanaal tot aan de Havenweg (zichtlijn hekwerk slachthuis) is het verboden te vissen ook vanuit bootjes. Er mag niet gevist worden in de Waalhaven in Nijmegen ook niet vanuit boot of bellyboot
Verboden is het om de auto’s te parkeren zodat anderen er last van hebben en houdt toegangswegen open voor derden.
Nachtvissen is toegestaan volgens de visserijwet

Wijnacker (waternummer 2)

Bereikbaarheid: De Wijnacker is bereikbaar via de Persingsestraat en het werkpad parallel aan de Ooijsebandijk. Auto’s dient u zover mogelijk links van het werkpad te plaatsen dit i.v.m. landbouwmachines die ongehinderd op het landbouwpad moeten kunnen rijden. Er is een overstap gemaakt links van het toegangshek van de wei. Looprecht: De Wijnacker is alleen voor leden van 55 jaar en ouder. Zij mogen rondom de Wijnacker vissen. Nachtvissen is toegestaan.

De Brouwerij en de Spruitenkamp (waternummer 9 en 10)

De Brouwerij en de Spruitenkamp zijn te bereiken via het werkpad dat loopt van de Erlecomsedam bij de boerderij van Dhr. Reijnen naar de weilanden. Op het werkpad geen voertuigen parkeren. Het is ook mogelijk voor 2 euro te pakeren bij Dhr. Reijnen op de parkeerwei naast Oortjeshekken. Rijwielen en snor/bromfietsen moeten buiten de hekken geplaatst worden.

Klik hier voor filmpje viswateren

LOOPRECHT: Rondom deze wateren mag gevist worden. Het is af te raden om te vissen als er jong vee loopt.

NACHTVISSEN IS HIER HET GEHELE JAAR TOEGESTAAN