N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Vangstregistratie

De meeste sportvissers zien de hengelsportvereniging de Voorn als veredeld vergunninguitgiftebureau. Het enige contact met de vereniging bestaat dan ook meestal uit het verkrijgen van een vergunning.
Deze sportvissers verwachten wel dat voor het bedrag dat ze voor de vergunning betalen de vereniging zorgt voor een goede visstand én mogelijkheden om er op te vissen. Maar dit is niet mogelijk zonder hulp van die sportvisser.
Vergeten wordt dat sportvisser zelf ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goede visstand en visserijmogelijkheden.
Nederland is een van de beste sportvislanden ter wereld. Nergens vind je zo dicht bij huis zoveel water en zoveel hengelsportverenigingen De NHV de Voorn is een van deze verenigingen, met bijna 2000 leden uit Nijmegen en omstreken.
Onze vereniging doet er alles aan om een goede visstandbeheer te krijgen en te houden.
In onze wateren zijn alle vissoorten te vangen ,van voorn tot karper en van snoek tot snoekbaars, er zijn veel mogelijkheden!

Help ons!
De vereniging is voor de visstandbeheer bijna volledig afhankelijk van vrijwilligers, van de sportvissers dus. Denk maar eens aan al het water waar beheerplannen voor moeten worden gemaakt, denk aan de enorme hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor een goed visstandbeheer. Gegevens over de visstand maar ook informatie over wat sportvissers nu exact willen.
Zonder de hulp van vrijwilligers is het niet mogelijk om een goed visstandbeheer te voeren.
Visstandbeheer door vrijwilligers afkomstig uit de hengelsport zorgt er voor dat sportvissers betrokken worden en blijven bij het wel en wee van hun viswater. Maar kan ook een zeer belangrijke rol spelen om een beeld te krijgen van veranderingen in de visstand. Door stroperij en overbevissing gaat het bijvoorbeeld slechter met de snoekbaarsstand. Hoe weten we dat? Juist, doordat een groot aantal snoekbaarsvissers hun vangsten registreren.
Welke bijdrage kunt u als sportvisser nu aan dat visstandbeheer leveren?
Namelijk via het hengelvangstregistratie ,kunt u bijdragen om een beter beeld van de visstand te krijgen.
Naast het meewerken aan de hengelvangstregistratie heeft een hengelsportvereniging vaak ook gegevens nodig over de toegankelijkheid van het viswater, over de aanwezigheid van waterplanten, over de waterkwaliteit.
Deze gegevens kunnen alleen boven water worden gehaald met hulp van onze sportvissers.