N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Tentsticker bestellen

Informacja
Informujemy ze od dnia 1.06.2017 do konca roku nie wydajemy juz kluczy ani znaczkow ( Tentsticker ) z powody wyczerpania

Voor het jaar 2017 heeft “De Voorn” in samenwerking met de  gemeente Berg en Dal een tentvergunning gerealiseerd voor een  aantal viswateren. Wilt u in de toekomst nachtvissen met een tent, dan heeft u een  tent vergunningsticker nodig op u lidmaatschapskaart. Deze is te bestellen door onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Zodra onderstaande formulier en onkostenvergoeding binnen zijn, wordt de tent vergunningsticker naar u verzonden. In de Bijsluiter lidmaatschap 2017 staat het “Reglement Tentvergunning” waar u zich Strikt  aan dient te houden. Het vissen met tent mag alleen aan de genoemde wateren. Kasteelsehof, Koekoekskolk ,Nieuwe Buurt ,brouwerij  en de Spruitenkamp

Na ontvangst van een onkosten vergoeding van € 6,- op rekening nummer NL02INGB0000903054 ten name van NHV de Voorn onder vermelding van Tent vergunningsticker, wordt de sticker naar u toegezonden.