Regelgeving N.H.V De Voorn


De regelgeving op de site is de meest recente t.o.v. het boekje en daarvoor leidend. Ook kan de regelgeving per water verschillen kijk daarvoor onder de Menuknop "Onze Wateren".

Als lid van N.H.V De Voorn wordt je geacht je naar deze regelgeving te gedragen. Overtredingen kunnen sancties tot gevolg hebben opgelegd door bestuursleden, verenigingscontroleurs, boa’s en politie. De verenigingscontroleurs en bestuursleden kunnen twee maal een officiële waarschuwing geven hiervan wordt u per E-mail en of brief op de hoogte gesteld. Bij de derde officiële waarschuwing wordt uw vereniging-VisPas ingenomen waarna een sanctie volgt bepaald door het bestuur. Tegen de eerste en twee waarschuwingen en sanctie kunt schriftelijk bezwaar maken, het bestuur zal u een gepast antwoord geven. Een restitutie betaling zal plaatsvinden naargelang de hoeveelheid maanden u de pas niet heeft kunnen gebruiken.

U dient zich altijd correct te gedragen jegens controlerend personen en uw papieren/VisPas te tonen. Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Het controlerend personeel dient zich ten alle tijden te kunnen legitimeren. Onbeschoft gedrag kan direct inname van de VisPas tot gevolg hebben.


Als lid bent u op de hoogte van deze regelgeving . Laten we als leden met respect met elkander omgaan dit regelement is er voor dat we allemaal met plezier kunnen blijven vissen nu en in de toekomst. 

 

Algemene Regels met betrekking tot ons verenigingswater

 •   De houder van de VisPas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.
 • In onze wateren mag door de houder van de VisPas worden gevist met maximaal twee hengels voorzien van 1 enkele haak voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het langs de waterkant voorhanden hebben van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is verboden. Indien men met kunstaas op roofvis vist mag het kunstaas voorzien zijn van drie stuks een-, twee- of drietandige haken.
 • De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of indien bestemd voor eigen consumptie of als aasvis direct te worden gedood (krachtige tik op de kop). Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in hetzelfde water.
 • Het is verboden: De gevangen vis te verkopen; Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben ; Een snoek; Aal/paling mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddellijk in hetzelfde water te worden teruggezet.
 • Het is verboden viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur of visrechthebbende.
 • Het is verboden op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben
 • Het is verboden te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water.
 • Het is verboden handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.
 • Het is verboden zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
 • Het is verboden particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen.
 • Het is verboden land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.
 • Het is verboden huisdieren mee te nemen. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten.
 • Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of onze hengelsportvereniging de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De VisPas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging.
 • Iedere visser dient een schepje of emmer bij zich te hebben voor het begraven/ verwijderen van zijn behoefte als er op het terrein geen Dixi (chemisch toilet) aanwezig is.
 • Overmatig alcohol gebruik lawaaioverlast dienen ten stelligste worden vermeden. Dit geldt ook voor beetverklikkers, het geluid hiervan minimaliseren.
 • Afval dient gebundeld in de vistent of onder de paraplu te worden bewaard en na het verblijf te worden meegenomen. De visplek dient schoon te worden achtergelaten. Ook eventueel aanwezig restvuil dient te worden opgeruimd en meegenomen.
 • Speciale radiografische voerboten zijn toegestaan, allerlei andere vormen van boten of vervoersmiddelen over water zijn niet toegestaan tenzij met toestemming van het bestuur Bijvoorbeeld als visveiligheid in het geding komt of het ophalen van een defecte radiografische voerboot. Ook het gebruik van drones is verboden tenzij met schriftelijke toestemming van het bestuur.
 • Voeren en voorvoeren is toegestaan mits met beleid en gepaste hoeveelheden. Voervoeren geeft je niet het recht om een stek/visplaats/viszone te claimen.
 • Het is verboden om bordjes, markeringen, tentjes of ander hengelsportmateriaal onbeheerd op een stek/visplaats/viszone te plaatsen om een bepaalde plaats te claimen. Geplaatste spullen worden verwijdert in overleg met controleurs of bestuursleden.
 • Het is verboden om te zwemmen of zich te wassen in verenigingswater.
 • In het belang van de vis mag de visser zich niet verder begeven als 50 meter van zijn vissende hengels. Dit geldt in het geval van draadloze beetmelders anders is het maximaal 10 meter
 • Jeugdige onder de 14 jaar mogen gratis op ons verenigingswater vissen onder begeleiding van een VisPas houder van onze vereniging met één hengel. De jeugdige dient zich niet verder als 10 meter van zijn begeleider te bevinden.
 • Verandering /wijzigingen aan het reglement zijn mogelijk en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij het bestuur. De verandering/wijziging zal besproken tijdens de algemene leden vergadering een stemming zal uitwijzen of de verandering/wijziging bekrachtigd wordt.
 • Het gebruik van een leefnet eb of bewaarzak cq bewaarsling is niet toegestaan.

 

Regels omtrent nachtvissen op ons verenigingswater

 • Voor het vissen met een tent is bij onze vereniging een nachtvispas vereist (klik hier aanvragen nachtvispas). Het vissen met een tent mag alleen op de wateren Kasteelsehof, Koekoekskolk, Nieuwe Buurt (niet aan de straat kant Kon.Wilhelminastraat), de Brouwerij en de Spruitenkamp op de aangegeven zones vermeld in het boekje of op de kaartjes op deze site. De tentvergunning is alleen geldig met recente pasfoto /legitimatiebewijs en een correct gedateerde tentvergunning, nachtvispas.
 • Men dient vóór 23.00 uur op de visplek te zijn gearriveerd. De maximale verblijfsduur is 72 uur op hetzelfde water.
 • Men mag per Vispashouder maar één tent of tentachtige aan het viswater plaatsen. Met een (donker) groene of camouflage kleur met een maximale afmeting van 3,00 x 3,50 meter.
 • Het is ten strengste verboden om de nacht door te brengen in een vervoersmiddelen auto, busje en iets dergelijks, caravan en campers. Dit vanwege gemeentelijke verordening.
 • Personen die geen pasje (tentvergunning nachtvispas) bezitten mogen niet in het vistentje verblijven. Tevens is iedere pashouder ook verantwoordelijk voor de gedragingen van kennissen en/of bekenden die hem tijdens zijn vissessie een bezoek brengen. Deze bezoekjes zijn tussen zonsondergang en zonsopkomst niet toegestaan.
 • Het (nacht)vissen aan onze wateren geschiedt geheel op eigen risico. N.H.V. de Voorn kan nergens voor aansprakelijk worden gesteld.

 
Overtredingen op het reglement kunt u melden aan:

Het Bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stroperij direct melden aan:
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/meld-visstroperij.html