Onze jaarlijkse karperwedstrijd op de Kasteelsehof 2022.

De wedstrijd zal plaatsvinden van vrijdag 2 september 17.00 uur tot zondag 4 september 10.00 uur. Er is plaats voor 12 koppels (24 personen). Alle deelnemers dienen lid te zijn van N.H.V. de Voorn. Het inschrijfgeld is € 25,- p.p. Bij het inschrijven geldt het principe van “wie het eerst komt die het eerst maalt”. Er kunnen zich maximaal 12 koppels + 2 reservekoppels inschrijven. Inschrijving stopt uiterlijk op woensdag 24 augustus. Voor de winnaar is een prachtige wisseltrofee beschikbaar, daarnaast zijn er weer enkele mooie prijzen.

 

Verdere informatie, regels en afspraken

 • Het inschrijfgeld moet woensdag 24 augustus voor de wedstrijd overgemaakt zijn op de bankrekening van N.H.V de Voorn (IBAN: NL02INGB0000903054). Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met Wim Doeleman.
 • Indien het inschrijfgeld niet tijdig is overgemaakt of als een koppel verhinderd is en dit uiterlijk 24 augustus kenbaar maakt kan een reservekoppel deelnemen. Het inschrijfgeld van reservekoppels die niet kunnen deelnemen wordt teruggestort. Als een koppel niet komt opdagen wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.
 • Voor aanvang van de wedstrijd worden de steknummers verloot. Deze zijn vast, er kan dus niet onderling geruild worden.
 • Zoals gebruikelijk zal er gezorgd worden voor gratis koffie en thee. Bij de loting van de stekken voorafgaand aan de wedstrijd krijgen deelnemers consumptiebonnen die ‘s ochtends kunnen worden ingeruild voor een broodje kaas/ham en een gekookt eitje, en bij de lunch voor een broodje bal/frikandel/kroket/hamburger. Ook is er soep verkrijgbaar.
 • Er zijn 3 Dixies op het terrein.
 • Het is verplicht dat altijd één van de hengelaars op de stek aanwezig is. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is moeten de hengels worden binnengehaald.
 • ’s Ochtends om 8.30 vindt er een weegrondje plaats waarbij “onze“ Kees Kroon zal assisteren. Omdat er altijd mensen van de organisatie aanwezig zijn kan er ook altijd op andere momenten gewogen worden.
 • Er zal een groeps-app worden aangemaakt waar gevangen vissen kunnen worden gemeld en vragen kunnen worden gesteld.
 • De wedstrijd vindt plaats onder de op dat moment landelijk geldende Corona-maatregelen.

Kort en krachtig

 • Deelnemers aanwezig vrijdag 2 september 15.00 uur, loting van de stekken 16.00 uur. Als een koppel niet tijdig aanwezig kan zijn en dit laat weten, kan iemand van de organisatie de loting voor zijn rekening nemen. Start wedstrijd 17.00 uur.
 • Einde wedstrijd zondag 10.00 uur. Prijsuitreiking 12.00 uur

De deelnemers die betaald hebben, zijn zeker van deelname aan de wedstrijd en welkom op vrijdag middag vanaf 15.00 uur om gezamenlijk tussen 15-16 uur een steknummer te trekken.

 

Lees hier het wedstrijdregelenment

• Deelname is alleen mogelijk door inschrijving en voldoen van het deelnamebedrag van 25 euro per persoon, deelnemers moeten lid zijn van HSV De Voorn.
• Parkeren op de aangewezen plaatsen.
• Honden zijn niet toegestaan op het wedstrijd traject
• Stekken worden vooraf uitgezet door de organisatie.
• De steknummers worden door middel van loting op vrijdag middag om 15:00 bij de loods van de Kasteelse Hof.
• Als deelnemers hier niet bij aanwezig kunnen zijn, zal de organisatie deze verzorgen.
• Bij geen vangst van karper, worden de prijzen van de wedstrijd meegenomen in de verloting waarbij je naam je lotnummer is.
• Start wedstrijd vrijdag middag 17:00 tot zondagmorgen 10:00. Prijsuitreiking zondag 12:00 voor de loods Kasteelse Hof.
• Over de gelote stekken kan niet meer gediscussieerd worden.Onderling ruilen met andere deelnemers is niet toegestaan.
• Alleen kleine/normale tentjes in groen of camouflage kleuren zijn toegestaan.
• Alle verdere wettelijke richtlijnen blijven van toepassing.
• Alle gebruikelijke aassoorten zijn toegestaan, in geval van twijfel beslist de organisatie.
• Deelnemers moeten in het bezit zijn van een deugdelijke landingsnet en dito onthaak-mat.
• Radiografische voerboten zij niet toegestaan.
• De grenzen van de stek moeten (met respect voor de deelnemende collega-vissers) in acht worden genomen. De grenzen van de stek zijn bepaald door de organisatie.
• Alle aanwijzingen van leden van de organisatie dienen opgevolgd te worden.
• Bij meningsverschillen, onsportief gedrag is uitsluiting van toepassing hierover beslist de organisatie.
• Onder karper worden de volgende vissoorten verstaan: Schubkarper, Spiegelkarper en zijn schubvarianten, Graskarper.
• Overmatig alcoholgebruik leidt tot diskwalificatie.
• De wedstrijd wordt gevist op gewicht. Iedere gevangen karper wordt zo snel mogelijk gewogen en geregistreerd door de aanwezige controleur(s). Bewaarzakken zijn toegestaan maar naar weging wordt naar eventueel fotograferen de vis terug gezet Bij gelijk gewicht wordt de winnaar eerst bepaald door het aantal karpers die gevangen zijn, is dit ook gelijk volgt loting.
• Na vangst dienen de controleurs direct te worden ingelicht via de APP of telefoon. Indien dit in de nacht betreft wordt in goed overleg besloten wanneer de weging zal plaatsvinden. Melden via nummer controleur deze is uitgereikt via de begeleidende brief.
• Deelnemers worden verondersteld bekend te zijn met dit reglement. Dit reglement geldt ook voor bezoekers, zij dienen ook de aanwijzingen van de controleurs op te volgen. Bij meningsverschillen beslist altijd de organisatie.

Deelname is geheel op eigen risico de organisatie kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele materiële schade of lichamelijk letsel.• Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers, bij overtreding van bezoekers kan zelfs diskwalificatie van koppel tot gevolg hebben.• Bij niet doorgaan van de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden wordt er z.s.m. een andere datum gekozen voor de wedstrijd. Teruggave gelden is niet mogelijk i.v.m. gemaakte kosten.

Met vriendelijk groet  – de Wedstrijdcommissie

Wim Doeleman 

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.