N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Bestuurswisseling N.H.V De Voorn

Rob Delgijer

Robbert Huilmand

Beste hengelsportvrienden,

Na heel veel jaren vol passie de hengelsportvereniging geleid te hebben vond het huidige bestuur dat het tijd was om het stokje over te dragen. Ik, Rob Delgijer heb het stokje als Interim voorzitter aangepakt en ga samen met Robert Huilmand de uitdaging aan om te proberen van N.H.V. De Voorn weer een bruisende, actieve vereniging te maken.
Een vereniging waarvan de leden beslissen over de gang van zaken en het bestuur slechts het uitvoerend orgaan is. Dat betekent onder andere dat als er leden zich geroepen voelen om samen met ons deze kar te willen gaan trekken zij van harte welkom zijn.
Het is aan jullie als leden om ergens medio mei de nieuwe voorzitter en het nieuwe bestuur te kiezen op de algemene ledenvergadering. Mogelijk vindt deze verkiezing online plaats als de Corona maatregelen nog van kracht zijn.

Er is veel werk aan de winkel en er zullen best wel wat veranderingen gaan plaatsvinden en alles heeft zijn tijd nodig om het goed te laten functioneren. Via deze site houden we jullie op de hoogte over de gang van zaken.

Een gezond 2021 met veel mooie vismomenten gewenst namens zowel het oude als nieuwe bestuur.

Category: Informatie, Nieuws
%d bloggers liken dit: