N.H.V De Voorn Nijmegen! - Welkom op de site van N.H.V De Voorn

Algemene ledenvergadering / nieuw bestuur N.H.V De Voorn (POLL)

Evenals vorig jaar is het niet mogelijk om ook dit jaar een algemene ledenvergadering te houden in mei i.v.m. de corona pandemie en de daaromtrent genomen maatregelen. Wellicht is er later in het jaar wel de mogelijkheid om deze algemenen leden vergadering te houden mochten zich de maatregelen versoepelen.

Gepland stond om tijdens deze vergadering een bestuurswissel aan te kondigen, de heer Willy Bos,Win Jacobs en Cees Langenhuyzen hebben al geruime tijd aangegeven dat ze hun bestuurlijke functies om gezondheidsredenen willen neerleggen. Nu is er vanaf Januari dit jaar al een interim bestuur werkzaam en we willen dit bestuur graag voordragen om de vereniging voort te zetten. Omdat er diverse zaken niet geregeld kunnen worden door een interim bestuur achten wij toch de noodzaak om dit bestuur de volledige zeggenschap te geven over de vereniging. Daarvoor moeten de leden geraadpleegd worden en gezien de omstandigheden doen we dit via een online stemming.

Als u onze site en de facebookpagina in de gaten heeft gehouden was u al reeds op de hoogte van deze ontwikkelingen omtrent deze bestuurswissel. Wij als oud bestuur hebben het volste vertrouwen in deze nieuwe bestuursleden zodat N.H.V. De Voorn een mooie toekomst tegemoet gaat.

Secretaris Win Jacobs

Poll eindigd op 9 mei 2021 om 12:00

Nieuw bestuur N.H.V De Voorn!

  • Ja, ik ga akkoord met de bestuursoverdracht. (100%, 116 Stemmen)
  • Nee, ik ga niet akkoord met de bestuursoverdracht. (0%, 0 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 116

Laden ... Laden ...

De Nieuwe bestuursleden:

Voorzitter: Rob Delgijer

Voorzitter:
Rob Delgijer

Secretaris: Huub van der Lee

Secretaris:
Huub van der Lee

Penningmeester: Carola de Ries

Penningmeester:
Carola de Ries

Waterbeheer: Ferdie de Ries

Waterbeheer:
Ferdie de Ries

Ledenadministratie: Robbert Huilmand

Ledenadministratie:
Robbert Huilmand

Controle: Marcel Vink

Controle:
Marcel Vink

Algemeen bestuurslid: Wim Doeleman

Algemeen bestuurslid:
Wim Doeleman

 

Category: Informatie, Nieuws
%d bloggers liken dit: